Úřední deska

Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Rozpočtové opatření 5/2021

pdfRO_5_2021.pdf

188 31.08.2021
2 Rozpočtové opatření 4/2021

pdfRO_4_2021.pdf

176 05.07.2021
3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

pdfVeřejnoprávní_smlouva_o_fin._výpomoci_-_Sklené_n._O._pdf.pdf

157 31.05.2021
4 Rozpočtové opatření 3/2021

pdfRO_3_2021.pdf

214 14.05.2021
5 Rozpočtové opatření 2/2021

pdfRO_2_2021.pdf

233 14.05.2021
6 Schválený závěrečný účet obce, účetní závěrka obce za rok 2020 , Protokol o schválení účetní závěrky a Zpráva o výsledku hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2020

pdfProtokol_o_schválení_účetní_závěrky_obce_Sklené_nad_Oslavou.pdf

pdfZávěrečný_účet_obce_Sklené_nad_Oslavou_za_rok_2020.pdf

pdfZpráva_o_přezkoumání_hospodaření_obce_Sklené_nad_Oslavou_2020.pdf

132 14.05.2021
7 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2020 a Zpráva o výsledku hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2020

pdfNávrh_Závěrečného_účtu_2020.pdf 

pdfVýkaz_pro_hodnocení_plnění_rozpočtu_2020.pdf 

pdfZpráva_o_přezkoumání_hospodaření_obce_Sklené_nad_Oslavou_2020.pdf

262 27.04.2021
8 Rozpočtové opatření 1/2021

pdfRO_1_2021.pdf

269 15.03.2021
9 Plán obnovy vodovodu, kanalizace a ČOV

pdfPlán_obnovy_vodovodu._kanalizace_a_ČOV_Sklene_nad_Oslavou_pro_roky_2021_-_2030.pdf

392 18.12.2020
10 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021

pdfCVCVAK_Sklené-nOsl-2021-kalk.pdf

365 18.12.2020
Archiv úřední desky