Místní poplatky

Poplatek za svoz komunálních odpadů :

                                  550,- Kč za trvale žijící osobu
                                  550,- Kč za chatu nebo chalupu

Poplatek za psa - 100,- Kč

 

Číslo účtu - 10825751/0100 - Komereční banka
Variabilní systém - číslo domu, nebo evidenční číslo chaty nebo chalupy

Známky na popelnice jsou k vyzvednutí na obecním úřadě
           každou středu od 17:00 do 19:00 hod.

Splatnost poplatků na kalendářní rok:
                    trvale žijící osoby do konce měsíce února,
                    chaty a chalupy do konce měsíce června.