Místní poplatky

poplatek za svoz komunálních odpadů - 550kč za trvale žijící osobu, nebo 550kč za chatu nebo chalupu

poplatek za psa - 100kč za každého

 

číslo účtu - 10825751/0100 - Komereční banka

variabilní symbol - číslo domu, nebo evidenční číslo chaty nebo chalupy

 

známky na popelnice jsou k vyzvednutí na obecním úřadě každou středu od 17:00 do 19:00 hod.

 

pro občany obce jsou poplatky na klendářní rok  splatné vždy ke konci měsíce února , pro chaty a chalupy do konce měsíce června