Úřední deska

Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Informaci o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko Závěrečného účtu a dalších dokumentů

Informace o zveřejnění Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 jsou zveřejněny na www.mikroregionvmb.cz.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí v kanceláři mikroregionu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, a to v pracovních dnech od 8-00- 12.00hod.

473 18.06.2020
2 Schválený závěrečný účet obce, účetní závěrka obce za rok 2019 a Zpráva o výsledku hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2019

pdfProtokol_o_schválení_účetní_závěrky_a_závěrečného_účtu_za_rok_2019.pdf

pdfSchválený_Závěrečný_účet_za_rok_2019.pdf

pdfZpráva_o_výsledku_hospodaření_obce_Sklené_nad_Oslavou_2019.pdf

554 27.05.2020
3 Rozpočtové opatření 2/2020

pdfRO_2_2020.pdf

525 15.05.2020
4 Návrh závěrečného účtu za rok 2019, Zpráv o výsledku Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko přezkoumání hospodaření za rok 2019, Valná hromada Mikroregionu VMB

pdfZávěrečný_účet_2019_Mikroregionu_VMB-_návrh.pdf

pdfPřezkoumání_hospodaření_Mikroregionu_VMB.pdf

pdfValná_Hromada_Mikroregionu_VMB.pdf

508 31.03.2020
5 Rozpočtové opatření 1/2020

pdfRO_1_2020.pdf

535 20.03.2020
6 Návrh Závěrečného účtu obce Sklené nad Oslavou za rok 2019

pdfNávrh_Závěrečného_účtu_2019.pdf

pdfVýkaz_pro_hodnocení_plnění_rozpočtu_2019_.pdf

546 28.02.2020
7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2019

pdfZpráva_o_výsledku_hospodaření_obce_Sklené_nad_Oslavou_2019.pdf

505 13.02.2020
8 Rozpočtové opatření 7/2019

pdfRO_7_2019.pdf

573 12.12.2019
9 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020

pdfKalkulace_VaS.pdf

620 08.12.2019
10 Schválený rozpočet obce Sklené nad Oslavou pro rok 2020

pdfRozpočet_pro_rok_2020.pdf

573 08.12.2019
Archiv úřední desky