Úřední deska

Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021

pdfCVCVAK_Sklené-nOsl-2021-kalk.pdf

503 18.12.2020
2 Schválený rozpočet obce Sklené nad Oslavou pro rok 2021

pdfRozpočet_pro_rok_2021.pdf

457 18.12.2020
3 Rozpočtové opatření 5/2020

pdfRO_5_2020.pdf

423 18.12.2020
4 Návrh rozpočtu obce Sklené nad Oslavou pro rok 2021

pdfNávrh_rozpočtu_2021.pdf

449 01.12.2020
5 Rozpočtové opatření 4/2020

pdfRO_4_2020.pdf

443 15.11.2020
6 Rozpočtové opatření 3/2020

pdfRO_3_2020.pdf

491 17.08.2020
7 Informaci o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko Závěrečného účtu a dalších dokumentů

Informace o zveřejnění Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 jsou zveřejněny na www.mikroregionvmb.cz.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí v kanceláři mikroregionu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, a to v pracovních dnech od 8-00- 12.00hod.

516 18.06.2020
8 Schválený závěrečný účet obce, účetní závěrka obce za rok 2019 a Zpráva o výsledku hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2019

pdfProtokol_o_schválení_účetní_závěrky_a_závěrečného_účtu_za_rok_2019.pdf

pdfSchválený_Závěrečný_účet_za_rok_2019.pdf

pdfZpráva_o_výsledku_hospodaření_obce_Sklené_nad_Oslavou_2019.pdf

610 27.05.2020
9 Rozpočtové opatření 2/2020

pdfRO_2_2020.pdf

581 15.05.2020
10 Návrh závěrečného účtu za rok 2019, Zpráv o výsledku Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko přezkoumání hospodaření za rok 2019, Valná hromada Mikroregionu VMB

pdfZávěrečný_účet_2019_Mikroregionu_VMB-_návrh.pdf

pdfPřezkoumání_hospodaření_Mikroregionu_VMB.pdf

pdfValná_Hromada_Mikroregionu_VMB.pdf

546 31.03.2020
Archiv úřední desky