Úřední deska

Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Plán obnovy vodovodu, kanalizace a ČOV

pdfPlán_obnovy_vodovodu._kanalizace_a_ČOV_Sklene_nad_Oslavou_pro_roky_2021_-_2030.pdf

585 18.12.2020
2 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021

pdfCVCVAK_Sklené-nOsl-2021-kalk.pdf

560 18.12.2020
3 Schválený rozpočet obce Sklené nad Oslavou pro rok 2021

pdfRozpočet_pro_rok_2021.pdf

513 18.12.2020
4 Rozpočtové opatření 5/2020

pdfRO_5_2020.pdf

479 18.12.2020
5 Návrh rozpočtu obce Sklené nad Oslavou pro rok 2021

pdfNávrh_rozpočtu_2021.pdf

496 01.12.2020
6 Rozpočtové opatření 4/2020

pdfRO_4_2020.pdf

496 15.11.2020
7 Rozpočtové opatření 3/2020

pdfRO_3_2020.pdf

533 17.08.2020
8 Informaci o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko Závěrečného účtu a dalších dokumentů

Informace o zveřejnění Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 jsou zveřejněny na www.mikroregionvmb.cz.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí v kanceláři mikroregionu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, a to v pracovních dnech od 8-00- 12.00hod.

557 18.06.2020
9 Schválený závěrečný účet obce, účetní závěrka obce za rok 2019 a Zpráva o výsledku hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2019

pdfProtokol_o_schválení_účetní_závěrky_a_závěrečného_účtu_za_rok_2019.pdf

pdfSchválený_Závěrečný_účet_za_rok_2019.pdf

pdfZpráva_o_výsledku_hospodaření_obce_Sklené_nad_Oslavou_2019.pdf

654 27.05.2020
10 Rozpočtové opatření 2/2020

pdfRO_2_2020.pdf

636 15.05.2020
Archiv úřední desky