Úřední deska

Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Návrh Závěrečného účtu obce Sklené nad Oslavou za rok 2019

pdfNávrh_Závěrečného_účtu_2019.pdf

pdfVýkaz_pro_hodnocení_plnění_rozpočtu_2019_.pdf

479 28.02.2020
2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2019

pdfZpráva_o_výsledku_hospodaření_obce_Sklené_nad_Oslavou_2019.pdf

447 13.02.2020
3 Rozpočtové opatření 7/2019

pdfRO_7_2019.pdf

507 12.12.2019
4 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020

pdfKalkulace_VaS.pdf

552 08.12.2019
5 Schválený rozpočet obce Sklené nad Oslavou pro rok 2020

pdfRozpočet_pro_rok_2020.pdf

504 08.12.2019
6 Rozpočtové opatření 6/2019

pdfRO_6_2019.pdf

452 18.11.2019
7 Návrh rozpočtu obce Sklené nad Oslavou pro rok 2020

pdfNávrh_rozpočtu_2020.pdf

482 13.11.2019
8 Rozpočtové opatření 5/2019

pdfRO_5_2019.pdf

537 13.09.2019
9 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.1/2019

Odpověď: Subjekt Domistav CZ a.s. se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a ani subjekt Domistav HK, s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 nepodaly vůči obci nabídku ve smyslu nabídky veřejných zakázek a ani nás nežádaly o poskytnutí této nabídky.

483 21.08.2019
10 Schválený závěrečný účet obce a účetní závěrka obce za rok 2018

pdfProtokol_o_schválení_účetní_závěrky_a_závěrečného_účtu_za_rok_2018.pdf

pdfSchválený_Závěrečný_účet_obce_Sklené_nad_Oslavou_za_rok_2018.pdf

636 15.05.2019
Archiv úřední desky