Aktuality

Aktuální informace pro občany - výskyt koronaviru (SARS-CoV-2) NOUZOVÝ STAV a KARANTÉNA v ČR

Vážení spoluobčané,

 • Od čtvrtka 19.3.2020 od 00:00 platí rovněž povinné nošení ochranných pomůcek na veřejnosti. Jedná se o využívání jakékoliv ochrany úst a nosu na všech místech, aby se zabránilo šíření kapének.
  Obecní úřad se snaží o zajištění roušek pro všechny naše občany. Ihned po získání ochrany úst a nosu, budou rozneseny do vašich poštovních schránek.
 • Včera 17.3.2020 byly na www.kr-vysocina.cz zveřejněny tyto tiskové zprávy týkající se epidemie/pandemie koronaviru:

           Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek: Nestyďme se za roušky a nezpochybňujme mimořádná opatření! (17.3.2020) 

           Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes navýšilo: finanční zdroje na mimořádná opatření (17.3.2020)

           Jana Fialová: Nezbytná péče o děti ve věku 3 – 10 let je na Vysočině zajištěna (17.3.2020)

           Přechodné omezení úředních hodin Krajského úřadu Kraje Vysočina (16.3.2020)

           Kraj Vysočina spouští vlastní telefonní informační linku pro občany (17.3.2020) tel: 564 602 602

           Informace od paní Ivany Matouškové, zaměstnankyně odboru sociálních věcí krajského úřadu, jde o odkaz na Koroporadnu zřízenou  Unií rodinných advokátů ČR: https://sites.google.com/a/uracr.cz/ura/koroporadna

 • Z rozhodnutí Krizového štábu Kraje Vysočina bude veškerá regionální autobusová doprava v systému Veřejné dopravy Vysočiny poskytována ZDARMA. Tento režim je platný od 17. 3. do 24. 3. 2020. Cestující v autobusech však musí nastoupit pouze středními nebo zadními dveřmi a může cestovat pouze se zakrytými ústy a nosem, a to po celou dobu přepravy! Pokud nemá k dispozici zdravotnické roušky, musí využít například improvizovanou roušku, šátek, šálu nebo kapesník. Je totiž důležité chránit nejen sebe, ale i své okolí po celou dobu přepravy.
  Toto preventivní opatření – tedy užívání alespoň improvizované roušky se s doporučením jeho dodržení týká pohybu občanů ve veřejných prostorách – úřadech i obchodech, ale i při pobytu v čekárnách nádraží nebo při užším kontaktu početnější skupiny lidí.

je především nutné dodržovat základní hygienická pravidla a vyvarovat se zbytečnému shromažďování ve velkých kolektivech, zachovat klid, nepodléhat panice a dodržovat tyto preventivní opatření, které chrání všechny, především naše starší spoluobčany.

V případě, že máte příznaky jako je horečka, kašel, dušnost, bolest svalů a únava, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře,

nebo Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina - tel: PO-PA 567 564 551 SO-NE 566 650 866 popřípadě infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367 a 725 191 370

nebo linky Zdravotních pojišťoven:   

Všeobecná zdravotní pojišťovna tel: 952 222 222           

Vojenská zdravotní pojišťovna tel: 844 888 888   

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna tel: 810 800 000         

Oborová zdravotní pojišťovna tel: 261 105 555   

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda tel: 800 209 000         

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra tel: 844 211 211        

RBP zdravotní pojišťovna tel: 800 213 213

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

 • S účinností ode dne 16.3.2020 od 00:00 hod., je na základě rozhodnutí Vlády ČR celá Česká republika v karanténě, s platností do 24. března 2020 do šesté hodiny ranní. Karanténa znamená zákaz volného pohybu na území celé České republiky. 

           Jde o minimalizaci mezilidského kontaktu. Neznamená to zákaz vycházení, ani domácí vězení!

Zákaz volného pohybu neplatí pro cesty do zaměstnání či k výkonu podnikatelské činnosti, pro nezbytné cesty za rodinou nebo            osobami blízkými, pro zajištění základních životních potřeb, jako je nákup potravin, léků či hygienického zboží, krmiva pro zvířata, vyřízení nezbytných bankovních nebo poštovních služeb či doplnění pohonných hmot, pro cesty do zdravotnických zařízení, včetně nezbytného      doprovodu příbuzných a některé profese. Lidé zajišťující bezpečnost, zdravotní péči, sociální péči, veřejnou hromadnou dopravu či rozvážkovou službu.

           

 • Ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

– potravin,
– výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
– pohonných hmot,
– paliv,
– hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
– malých domácích zvířat,
– krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
– brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
– novin a časopisů,
– tabákových výrobků,
– služeb prádelen a čistíren,
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně

 • účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,
 • účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.
 • účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Dne 13. března 2020 vydalo Ministerstvo vnitra upravené mimořádné opatření k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, které na rámec mimořádného opatření č. j. MV- 48168-1/OAM-2020 ze dne 12. března 2020 takto: zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro přeshraniční pracovníky na 100 km, a rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených místech o nákladní leteckou dopravu.
 • Od 16. března 2020, 00:00 hodin zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů, nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky.  Zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České  republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka.
 • Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí: s ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény, informujeme občany o jejich povinnostech souvisejících s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vracejí od pátečních (13. 3. 2020) 12:00 hodin z 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán, z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/ . Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí, musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu, a to ani po cestě od hranic, nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou! Jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.
 • V pátek 13.3.2020 Vláda ČR zařadila koronavirus na seznam nakažlivých nemocí, jejichž šíření je trestným činem. Jedná se o opatření v souvislosti s dalšími rozhodnutími vlády ohledně pandemie zmíněného viru. 
 • Výzva pro všechny občany k uklidnění ohledně zásob potravin, potravinářský průmysl je dle Vlády ČR schopen produkovat dostatek potravin pro občany, zásobování potravinami je bezproblémové, naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí realizovat masové nákupy.
 • Od 16. března 2020 upozorňujeme rodiče žáků všech škol a to už i mateřské školky v Borech, že je do odvolání přerušena výuka. V souvislosti s Nařízením vlády České republiky ke zmírnění šíření koronaviru bude docházet ke značným omezením v provozování linek autobusové dopravy. Veškerá linková doprava bude zajišťována v tzv. prázdninovém režimu, tj. jízdní řády budou platit jako ve dnech školních prázdnin. Omezení platí jak pro linkovou dopravu tak pro MHD Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě. V současné době se pracuje na nových jízdních řádech. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost změnám v jízdních řádech. Informace budou k dispozici na internetových stránkách www.idos.cz . Vlaková doprava zatím v rámci regionu není omezena. Tyto změny budou platné od 16. 3. 2020 do odvolání. Jakmile budou opět otevřeny školy, jízdní řády se vrátí do původních podob.
 • Od 13. března 2020 od 6:00hod. upozorňujeme na opatření ohledně setkávání nad 30 osob, restaurace budou od zítřka uzavřeny v čase od 20:00 do 6:00 hod., dále přestanou fungovat posilovny, solária, bazény, sauny, knihovny, galerie, jsou přerušeny divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé a pod.
 • NOUZOVÝ STAV v České rep. 

  Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky.Nouzový stav je vyhlášen ode dneška 12.3.2020 14 hodin na dobu 30 dnů. ke stažení pdfZDE

Obecné informace

Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

 • Od středy 11.března 2020 bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách. pdfMimořádné opatření ZDE
 • Od úterý 10. března 2020 mimořádné opatření pro všechny poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, kde jsou zakázány návštěvy pacientů s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, rodiček a u pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci či umístěných v hospicech. Stejné opatření bude platit i v zařízeních sociální péče s pobytovými službami.
 • Od úterý 10. března 2020 od 18.00 budou zakázány všechny kulturní, sportovní a společenské akce nad 100 účastníků. pdfMimořádné opatření ZDE
 • Od 7. března musí všichni čeští občané, kteří se vracejí z pobytu v Itálii, strávit dva týdny po návratu v domácí karanténě.
v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světová zdravotnická organizace (WHO).
Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo pro občany souhrnné informace, které jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách: 
nebo na webových stránkách Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Důležité informace k Veřejné dopravě Vysočiny (VDV)

K 1.3.2020 dochází k zavedení jednotného přestupního tarifu Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) u velké části dopravců Kraje Vysočina.

Více informací v přiložených souborech.   

pdfInformační_leták_VDV_k_1.3.2020.pdf  pdfJízdenka-VDV-základní.pdf  Logo VDV

Vyjmenované linky a spoje integrované do VDV jsou zveřejněny také na webových stránkách
www.verejnadopravavysociny.cz a v jízdních řádech jednotlivých linek.

Výzva vlastníkům lesa

Kůrovcová kalamita – výzva vlastníkům lesa
Pokračující srážkový deficit urychlil vývoj kůrovců a umožnil jim extrémně zvýšit jejich početní stavy.
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě, jako organizace vykonávající odbornou správu lesů v katastrálním území vaší obce, upozorňuje vlastníky lesů na probíhající kůrovcovou kalamitu. Podle průběhu prvního rojení a množství rojících se brouků, je zřejmé, že situace je vážná. Vyzýváme vlastníky lesů ke zvýšené aktivitě v kontrole lesních porostů. Optimální každých 7 – 10 dní.
V případě zjištění příznaků poškození stromů (usychající stromy se ztrátou jehličí, odlupující se kůra, výrony pryskyřice, ale zejména závrty v kůře nebo rezavohnědé drtinky na kmeni či patě stromů) je zapotřebí provádět okamžitá opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců. Tyto stromy je potřeba včas vytěžit a asanovat bezodkladně po těžbě – odkorněním či chemickým postřikem (kůrovci ve stádiu kukla, hnědý brouk) nebo odvozem k okamžitému zpracování mimo les.
Dále je pak nutné včas uklízet pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu vzniklou v zimním období či po letních bouřkách (zlomy, vývraty).
Je důležité místo výskytu kůrovce dále pravidelně sledovat, případě provést další těžbu a asanaci napadených stromů, které dříve ještě nejevily viditelné známky napadení. Je v zájmu vlastníka lesa upozornit též nečinné sousední vlastníky na rizika spojená s přemnožením kůrovce.
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého odborného lesního hospodáře.
Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci.
Ing. Josef Pollak,
lesní správce
Lesy České republiky s.p.
Lesní správa Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě dne 6.6.2019