Aktuality

Pozvánka na Martinské posezení

Srdečně Vás zveme na  Martin

Martinské posezení

16.11. 2019 od 15.00 hod. v KD

Můžete se těšit na živou hudbu, hry a tvoření pro děti, točené pivo a svatomartinské víno.
Součástí bude i ochutnávka pomazánek.
Kdo se chce podělit o svoji nejoblíbenější pomazánku, ať ji donese 16.11. v 14:00 hod..
Těšíme se na Vás.

Výzva vlastníkům lesa

Kůrovcová kalamita – výzva vlastníkům lesa
Pokračující srážkový deficit urychlil vývoj kůrovců a umožnil jim extrémně zvýšit jejich početní stavy.
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě, jako organizace vykonávající odbornou správu lesů v katastrálním území vaší obce, upozorňuje vlastníky lesů na probíhající kůrovcovou kalamitu. Podle průběhu prvního rojení a množství rojících se brouků, je zřejmé, že situace je vážná. Vyzýváme vlastníky lesů ke zvýšené aktivitě v kontrole lesních porostů. Optimální každých 7 – 10 dní.
V případě zjištění příznaků poškození stromů (usychající stromy se ztrátou jehličí, odlupující se kůra, výrony pryskyřice, ale zejména závrty v kůře nebo rezavohnědé drtinky na kmeni či patě stromů) je zapotřebí provádět okamžitá opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců. Tyto stromy je potřeba včas vytěžit a asanovat bezodkladně po těžbě – odkorněním či chemickým postřikem (kůrovci ve stádiu kukla, hnědý brouk) nebo odvozem k okamžitému zpracování mimo les.
Dále je pak nutné včas uklízet pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu vzniklou v zimním období či po letních bouřkách (zlomy, vývraty).
Je důležité místo výskytu kůrovce dále pravidelně sledovat, případě provést další těžbu a asanaci napadených stromů, které dříve ještě nejevily viditelné známky napadení. Je v zájmu vlastníka lesa upozornit též nečinné sousední vlastníky na rizika spojená s přemnožením kůrovce.
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého odborného lesního hospodáře.
Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci.
Ing. Josef Pollak,
lesní správce
Lesy České republiky s.p.
Lesní správa Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě dne 6.6.2019

Hlášení místního rozhlasu 2.5.2019

Informace pro občany 2.5.2019

 Oznamujeme občanům, že v obci je do naplnění přistaven velkokapacitní kontejner na domovní netříděný odpad.
Do kontejneru prosím nevozte dřevo ani suchou nebo zelenou trávu.
Zeleň ze zahrad a dřevo neukládejte ani do hnědého a černého kontejneru.
Na domácí bioodpad z kuchyní je hnědý kontejner na BIO odpad,nebo si ho každý na svém pozemku zkompostuje.
 Letní svoz popelnic jednou za 14 dní začíná v měsíci květnu!
V pátek 3.května se nebude vyvážet, popelnice budou vyvezeny 10.května a pak vždy po 14 dnech.
 Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat 15.května 2019 v 19,00 hod..
Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce obce.