Aktuality

Hlášení místního rozhlasu 6.5.2020

Vážení spoluobčané, dnem 5. května 2020 bylo ukončeno období déle trvajícího nadměrného sucha, které vyhlásil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Pominula většina důvodů, které si vyžádaly vydání tohoto omezení.
Pojízdná sběrna nebezpečného odpadu fy. AVE bude v naší obci přistavena v sobotu 9.5.2020 od 10:30 – 10:45 hod. (pod bývalou hospodou)
Žádáme občany, aby přinášeli odpad až v době svozu, děkujeme.
Druhy odebíraných odpadů:
Automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, olejové filtry, textilie znečištěné ropnými produkty, mořidla, spreje, lednice, televizory, radiopřijímače, ostatní elektronika atd.
Nelze odebírat eternit, dehtovou lepenku – tento i stavební odpad se musí řešit individuálně s vlastníkem.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou se uskuteční 27.5.2020 od 19 hodin v zasedací místnosti obce Sklené nad Oslavou. Program jednání bude zveřejněn na úředních deskách obce Sklené nad Oslavou.

Aktuální informace pro občany - výskyt koronaviru (SARS-CoV-2)

Vážení spoluobčané,

Přehled situace, harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností:

odkaz ZDE

Důležité informace k Veřejné dopravě Vysočiny (VDV)

K 1.3.2020 dochází k zavedení jednotného přestupního tarifu Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) u velké části dopravců Kraje Vysočina.

Více informací v přiložených souborech.   

pdfInformační_leták_VDV_k_1.3.2020.pdf  pdfJízdenka-VDV-základní.pdf  Logo VDV

Vyjmenované linky a spoje integrované do VDV jsou zveřejněny také na webových stránkách
www.verejnadopravavysociny.cz a v jízdních řádech jednotlivých linek.

Výzva vlastníkům lesa

Kůrovcová kalamita – výzva vlastníkům lesa
Pokračující srážkový deficit urychlil vývoj kůrovců a umožnil jim extrémně zvýšit jejich početní stavy.
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě, jako organizace vykonávající odbornou správu lesů v katastrálním území vaší obce, upozorňuje vlastníky lesů na probíhající kůrovcovou kalamitu. Podle průběhu prvního rojení a množství rojících se brouků, je zřejmé, že situace je vážná. Vyzýváme vlastníky lesů ke zvýšené aktivitě v kontrole lesních porostů. Optimální každých 7 – 10 dní.
V případě zjištění příznaků poškození stromů (usychající stromy se ztrátou jehličí, odlupující se kůra, výrony pryskyřice, ale zejména závrty v kůře nebo rezavohnědé drtinky na kmeni či patě stromů) je zapotřebí provádět okamžitá opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců. Tyto stromy je potřeba včas vytěžit a asanovat bezodkladně po těžbě – odkorněním či chemickým postřikem (kůrovci ve stádiu kukla, hnědý brouk) nebo odvozem k okamžitému zpracování mimo les.
Dále je pak nutné včas uklízet pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu vzniklou v zimním období či po letních bouřkách (zlomy, vývraty).
Je důležité místo výskytu kůrovce dále pravidelně sledovat, případě provést další těžbu a asanaci napadených stromů, které dříve ještě nejevily viditelné známky napadení. Je v zájmu vlastníka lesa upozornit též nečinné sousední vlastníky na rizika spojená s přemnožením kůrovce.
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého odborného lesního hospodáře.
Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci.
Ing. Josef Pollak,
lesní správce
Lesy České republiky s.p.
Lesní správa Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě dne 6.6.2019