Aktuality

Tříkrálová sbírka 2021

Milí občané,
aktuální situace v roce 2021 nedovoluje uskutečnit tradiční Tříkrálovou sbírku.
Pokud chcete podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti již dnes, zašlete finanční příspěvek na Tříkrálový
účet: 66008822/0800, variabilní symbol: 77706800
nebo využijte další možnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz
Děkujeme!

Hlášení místního rozhlasu 13.1.2021

Vážení spoluobčané,
oznamujeme občanům a majitelům objektů v obci Sklené nad Oslavou, že poplatky za komunální odpad na rok 2021 budou vybírány každou středu v úřední hodiny (17:00-19:00). Výše poplatku zůstává stejná a činí za každou osobu 450,- Kč u trvale hlášených osob, u chat, domů a ostatních rekreačních objektů, kde nejsou hlášeny osoby trvale bydlící, 450,- Kč za objekt. Splatnost u trvale bydlících je do konce ledna a u chat, domů a ostatních rekreačních objektů do konce června tohoto roku. Je možnost placení převodem na bankovní účet obce Sklené nad Oslavou č.ú. 10825751/0100, prosím uveďte ve variabilním symbolu či ve zprávě pro příjemce identifikaci objektu. Staré známky na popelnice platí pouze do konce ledna.
Spolu s poplatkem za komunální odpad je vybírán poplatek za každého psa ve výši 100,- Kč.
Obecní úřad žádá o vyplnění registračního listu chovatele psa k zajištění identifikace psa načtením čipu například v případě nálezu, ztrátě, očkování psa, a pod..
Dále oznamujeme, že je vyhotoveno vyúčtování vodného a stočného za rok 2020 a tím je zahájeno i finanční vypořádání přeplatků či doplatků, a výběr záloh na rok 2021.
Ti, co nahlásili emailové adresy, toto vyúčtování s návrhem záloh již obdrželi. Ostatním je k dispozici na obecním úřadě, popřípadě budou zaslány poštou. Doplatky a zálohy je možné a vhodné platit převodem na bankovní účet obce Sklené nad Oslavou č.ú. 10825751/0100, prosím uveďte ve variabilním symbolu číslo které máte ve smlouvě.
Milí občané, aktuální situace v tomto roce nedovoluje uskutečnit tradiční celorepublikovou Tříkrálovou sbírku.
Pokud chcete podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti, můžete zaslat finanční příspěvek na její Tříkrálový účet: 66008822/0800, variabilní symbol: 77706800, nebo využijte další možnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz.
V případě, že chcete přispět na tuto sbírku přece jen do kasičky, je umístěná v úředních hodinách na obecním úřadě ve Skleném nad Oslavou a dále bude ještě možnost přispět do kasičky v otvírací době místního obchodu do 22.1.2021.
Sbírka celkově bude ukončena 24.01.2021.

Aktuální informace pro občany - výskyt koronaviru (SARS-CoV-2) NOUZOVÝ STAV v ČR

Vážení spoluobčané,

vzhledem k informacím o množících se pozitivních případů onemocnění Covid19 či nařízených preventivních karantén, žádáme občany o dodržování nařízených hygienických opatření.
Vzhledem k tomu, že na našem obecním úřadě jsou dodržována doporučená ochranná opatření, neznamená tato situace prozatím žádný dopad na chod úřadu. Přesto žádáme veřejnost, aby důsledně dodržovala používání roušek a dezinfekce. Budeme rádi, když nás budete kontaktovat spíše elektronicky emailem nebo telefonicky než osobně. Děkujeme za pochopení.


Jednotlivá mimořádná opatření, jsou k dispozici ZDE


Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k používání ochrany dýchacích cest naleznete ZDE

Přehled situace ohledně koronaviru a další informace: odkaz ZDE

eROUŠKA odkaz ZDE

Výzva vlastníkům lesa

Kůrovcová kalamita – výzva vlastníkům lesa
Pokračující srážkový deficit urychlil vývoj kůrovců a umožnil jim extrémně zvýšit jejich početní stavy.
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě, jako organizace vykonávající odbornou správu lesů v katastrálním území vaší obce, upozorňuje vlastníky lesů na probíhající kůrovcovou kalamitu. Podle průběhu prvního rojení a množství rojících se brouků, je zřejmé, že situace je vážná. Vyzýváme vlastníky lesů ke zvýšené aktivitě v kontrole lesních porostů. Optimální každých 7 – 10 dní.
V případě zjištění příznaků poškození stromů (usychající stromy se ztrátou jehličí, odlupující se kůra, výrony pryskyřice, ale zejména závrty v kůře nebo rezavohnědé drtinky na kmeni či patě stromů) je zapotřebí provádět okamžitá opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců. Tyto stromy je potřeba včas vytěžit a asanovat bezodkladně po těžbě – odkorněním či chemickým postřikem (kůrovci ve stádiu kukla, hnědý brouk) nebo odvozem k okamžitému zpracování mimo les.
Dále je pak nutné včas uklízet pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu vzniklou v zimním období či po letních bouřkách (zlomy, vývraty).
Je důležité místo výskytu kůrovce dále pravidelně sledovat, případě provést další těžbu a asanaci napadených stromů, které dříve ještě nejevily viditelné známky napadení. Je v zájmu vlastníka lesa upozornit též nečinné sousední vlastníky na rizika spojená s přemnožením kůrovce.
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého odborného lesního hospodáře.
Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci.
Ing. Josef Pollak,
lesní správce
Lesy České republiky s.p.
Lesní správa Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě dne 6.6.2019