Aktuality

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu z epidemiologických důvodů zrušeno.

Mimořádná veterinární opatření (Ptačí chřipka)

Státní veterinární správa  v souvislosti s nárůstem případů ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní platností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od dnešního dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Nařízení zároveň omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže. Cílem přijímaných opatření je minimalizace rizika zavlečení nákazy do chovů.

Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jeho kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou muset chránit skladované krmivo, stelivo a vodu před kontaminací trusem volně žijících ptáků. Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Nařízení dále chovatelům ukládá omezení pohybu v hospodářstvích jen na osoby, jejichž účast je nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež.

Odkaz k NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ZDE

Kompostéry do domácností zdarma

Vážení spoluobčané,

společně s některými obcemi jsme prostřednictvím Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko získali dotaci na pořízení kompostérů do domácností.
Občanům je předáváme na základě předem uzavřené smlouvy o výpůjčce a daru docsmlouva_o_výpůjčce_a_darovací_smlouva.doc 

Je nutné nahlásit do smlouvy číslo parcely, na které bude kompostér umístěn!

 

Sběr použitého kuchyňského oleje

Sběr použitého kuchyňského oleje.
• Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělat s použitým kuchyňským olejem, když na něm usmažíte k obědu řízky, hranolky nebo smažák?
• Nelijte ho prosím do odpadu, ucpáváte ho!
• Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete tím životní prostředí!
• Dávejte olej nám!!!
• Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko do PET lahve a řádně ji uzavřete!
• Pak ji odneste na sběrné místo, které je ve vstupu na obecní úřad a vložte do označené sběrné nádoby.
• Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale isobě a naší obci.
• Olej prodáme firmě Fritex, která olej využije jako druhotnou surovinu, tím společně ochráníme naše životní prostředí.

Nouzový stav - Aktuální informace pro občany - koronavirus (SARS-CoV-2)

Vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu od 0:00 hod. dne 26.11.2021. Zpřísnění současných protiepidemických opatření budou účinná od 18.hod. dne 26.11.2021.
- Maximální počet lidí na různých spolkových a společenských akcích, oslavách a podobně se snižuje z 1000 na 100 lidí.
- Maximální počet diváků na sportovních utkáních, kulturních představeních a vzdělávacích akcích může být 1000.
- Platí zákaz konání vánočních a adventních trhů, s výjimkou prodeje vánočních stromků a kaprů. Celoroční trhy mohou zůstat i nadále v provozu.
- Platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti. V restauracích a podobných podnicích je pití alkoholu povoleno.
- Restaurace, bary, hudební a taneční kluby, kasina, herny a podobné podniky budou zavřené v čase od 22 hodin do 4:59.
- Platí zákaz konzumace potravin v obchodních centrech. Jídlo je možné zakoupit pouze s sebou.
- Stanoveny jsou také podmínky dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.11.2021, č.j.MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

• osoba očkovaná proti onemocnění covid-19 a že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Onemocnění COVID-19, koronavirus SARS-CoV-2 

Jednotlivá mimořádná opatření, jsou k dispozici ZDE

Přehled situace ohledně koronaviru a další informace: odkaz ZDE

eROUŠKA odkaz ZDE