Úřední deska

Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou 1.10.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Sklené nad Oslavou

konaného 1. 10. 2021 v 18,00 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

       Zahájení

 1. Určení zapisovatele a ověřovatele
 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
 4. Opravy na pozemcích obce
 5. Návrh výměny světel pouličního osvětlení
 6. Žádost o finanční podporu Popálky o.p.s.
 7. Žádost o finanční podporu pro handicapované živočichy
 8. Návrh daru, setkání s paralympijským vítězem
 9. Návrh změny územního plánu
 10. Návrh rozpočtu obce pro rok 2022
 11. Organizační  

 Zdenek Haller

 starosta obce

Vyvěšeno:    20.9.2021

Sňato:           2.10.2021

18 20.09.2021 02.10.2021
2 Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR

pdfOznámení_o_době_a_místě_konání_voleb_Poslanecká_sněmovny_2021.pdf

2 17.09.2021 10.10.2021
3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZE ČR OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

pdfMZE-49892_2021-16212.pdf

5 15.09.2021 18.10.2021
4 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.1/2021

pdfOdpověď_na_žádost_o_informaci.pdf

6 08.09.2021
5 Rozpočtové opatření 5/2021

pdfRO_5_2021.pdf

4 31.08.2021
6 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Parlamentu České republiky

pdfInformace_o_počtu_a_sídlech_volebních_okrsků.pdf

27 13.08.2021 10.10.2021
7 Rozpočtové opatření 4/2021

pdfRO_4_2021.pdf

19 05.07.2021
8 Rozpočtové opatření 3/2021

pdfRO_3_2021.pdf

40 14.05.2021
9 Rozpočtové opatření 2/2021

pdfRO_2_2021.pdf

63 14.05.2021
10 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2020 a Zpráva o výsledku hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2020

pdfNávrh_Závěrečného_účtu_2020.pdf 

pdfVýkaz_pro_hodnocení_plnění_rozpočtu_2020.pdf 

pdfZpráva_o_přezkoumání_hospodaření_obce_Sklené_nad_Oslavou_2020.pdf

94 27.04.2021
Archiv úřední desky