Úřední deska

Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou 27.5.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Sklené nad Oslavou
konaného 27. 5. 2020 v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Schválení Zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce 2019
5. Schválení Závěrečného účtu obce 2019
6. Schválení Účetní závěrky obce 2019
7. Žádost o podporu Linka bezpečí
8. Záměr č.5 Pronájem pozemku, schválení smlouvy
9. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Cetin a.s. zastoupena firmou Temo-Telekomunikace a.s. č.16010-055830
10. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti s Cetin a.s. a ŘSD s.o. č.12MP-003215
11. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti s Cetin a.s. a ŘSD s.o. č.12MP-003194
12. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti s Cetin a.s. a ŘSD s.o. č.12MP-003216
13. Schválení dodavatele pro projekt stavebních pozemků
14. Návrh smlouvy na zajištění spolufinancování dopravní obslužnosti Kraje Vysočina
15. Návrh smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
16. Schválení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod na pozemku p.č.982
17. Schválení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro č.p.48
18. Pořádání veřejných hromadných kulturních a společenských akcí roku 2020
19. Organizační záležitosti

Zdenek Haller
starosta obce

6 18.05.2020 28.05.2020
2 Záměr č.5/2020 Pronájem pozemku

pdfZáměr_č._5_2020_Pronájem_pozemku.pdf

11 07.05.2020 27.05.2020
3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Daň z nemovitých věcí 2020

pdfVeřejná_vyhláška_daň_z_nemovitých_věcí.pdf

19 21.04.2020 29.05.2020
4 Návrh závěrečného účtu za rok 2019, Zpráv o výsledku Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko přezkoumání hospodaření za rok 2019, Valná hromada Mikroregionu VMB

pdfZávěrečný_účet_2019_Mikroregionu_VMB-_návrh.pdf

pdfPřezkoumání_hospodaření_Mikroregionu_VMB.pdf

pdfValná_Hromada_Mikroregionu_VMB.pdf

23 31.03.2020
5 Rozpočtové opatření 1/2020

pdfRO_1_2020.pdf

20 20.03.2020
6 Návrh Závěrečného účtu obce Sklené nad Oslavou za rok 2019

pdfNávrh_Závěrečného_účtu_2019.pdf

pdfVýkaz_pro_hodnocení_plnění_rozpočtu_2019_.pdf

34 28.02.2020
7 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

pdfVSVAK_Obec_Sklene_nad_Oslavou_00295400_2019.pdf

35 25.02.2020 31.12.2020
8 Záměr č.3/2020 Pronájem pozemku

pdfZáměr_č._3_2020_Pronájem_pozemku.pdf

40 14.02.2020
9 Záměr č.2/2020 Pronájem pozemku

pdfZáměr_č._2_2020_Pronájem_pozemku.pdf

39 14.02.2020
10 Záměr č.1/2020 Prodej majetku obce

pdfZáměr_č.1_2020_Prodej_automobil.pdf

38 14.02.2020
Archiv úřední desky