Úřední deska

Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Záměr č.6/2020 Prodej majetku obce

pdfZáměr_č._6_2020_Prodej_pozemků.pdf

2 07.08.2020 26.08.2020
2 Stanovení minimálního počtu volební komise

pdfStanovení_min._počtu_volební_komise_2020_kraj_a_senát.pdf

2 03.08.2020 04.10.2020
3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna Kůrovec

pdfVeřejná_vyhláška_OOP_Kůrovec.pdf

10 28.07.2020 28.08.2020
4 Informaci o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko Závěrečného účtu a dalších dokumentů

Informace o zveřejnění Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 jsou zveřejněny na www.mikroregionvmb.cz.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí v kanceláři mikroregionu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, a to v pracovních dnech od 8-00- 12.00hod.

33 18.06.2020
5 Schválený závěrečný účet obce a účetní závěrka obce za rok 2019

pdfProtokol_o_schválení_účetní_závěrky_a_závěrečného_účtu_za_rok_2019.pdf

pdfSchválený_Závěrečný_účet_za_rok_2019.pdf

52 27.05.2020
6 Rozpočtové opatření 2/2020

pdfRO_2_2020.pdf

37 15.05.2020
7 Návrh závěrečného účtu za rok 2019, Zpráv o výsledku Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko přezkoumání hospodaření za rok 2019, Valná hromada Mikroregionu VMB

pdfZávěrečný_účet_2019_Mikroregionu_VMB-_návrh.pdf

pdfPřezkoumání_hospodaření_Mikroregionu_VMB.pdf

pdfValná_Hromada_Mikroregionu_VMB.pdf

76 31.03.2020
8 Rozpočtové opatření 1/2020

pdfRO_1_2020.pdf

71 20.03.2020
9 Návrh Závěrečného účtu obce Sklené nad Oslavou za rok 2019

pdfNávrh_Závěrečného_účtu_2019.pdf

pdfVýkaz_pro_hodnocení_plnění_rozpočtu_2019_.pdf

81 28.02.2020
10 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

pdfVSVAK_Obec_Sklene_nad_Oslavou_00295400_2019.pdf

87 25.02.2020 31.12.2020
Archiv úřední desky