Úřední deska

Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Informaci o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko Závěrečného účtu a dalších dokumentů

Informace o zveřejnění Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 jsou zveřejněny na www.mikroregionvmb.cz.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí v kanceláři mikroregionu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, a to v pracovních dnech od 8-00- 12.00hod.

12 18.06.2020
2 Schválený závěrečný účet obce a účetní závěrka obce za rok 2019

pdfProtokol_o_schválení_účetní_závěrky_a_závěrečného_účtu_za_rok_2019.pdf

pdfSchválený_Závěrečný_účet_za_rok_2019.pdf

24 27.05.2020
3 Rozpočtové opatření 2/2020

pdfRO_2_2020.pdf

12 15.05.2020
4 Návrh závěrečného účtu za rok 2019, Zpráv o výsledku Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko přezkoumání hospodaření za rok 2019, Valná hromada Mikroregionu VMB

pdfZávěrečný_účet_2019_Mikroregionu_VMB-_návrh.pdf

pdfPřezkoumání_hospodaření_Mikroregionu_VMB.pdf

pdfValná_Hromada_Mikroregionu_VMB.pdf

53 31.03.2020
5 Rozpočtové opatření 1/2020

pdfRO_1_2020.pdf

47 20.03.2020
6 Návrh Závěrečného účtu obce Sklené nad Oslavou za rok 2019

pdfNávrh_Závěrečného_účtu_2019.pdf

pdfVýkaz_pro_hodnocení_plnění_rozpočtu_2019_.pdf

59 28.02.2020
7 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

pdfVSVAK_Obec_Sklene_nad_Oslavou_00295400_2019.pdf

63 25.02.2020 31.12.2020
8 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2019

pdfZpráva_o_výsledku_hospodaření_obce_Sklené_nad_Oslavou_2019.pdf

48 13.02.2020
9 Rozpočtové opatření 7/2019

pdfRO_7_2019.pdf

67 12.12.2019
10 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020

pdfKalkulace_VaS.pdf

95 08.12.2019
Archiv úřední desky