Úřední deska

Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou

Volby do Zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou
konané ve dnech 23. a 24. září 2022.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022 o počtu a sídle volebních okrsků.
Počet okrsků: 1 Sídlo vol. okrsku: Obecní úřad Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 85, 59101

Zdenek Haller – starosta obce v.r.
Obec Sklené nad Oslavou

3 08.08.2022 30.09.2022
2 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
Obce Sklené nad Oslavou
konaného 15. 8. 2022 v 19,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Schválení Závěrečné zprávy o poskytnutí dotace z programu ,,OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2022"
5. Schválení dodatku č. 14 Smlouvy o odpadech s Technickými službami VM s.r.o.
6. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.: UZSVM/BZR/1656/2022-BZRM , s Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
7. Zařazení nového veřejného osvětlení do majetku obce
8. Záměr č.2/2022 Prodej pozemků
9. Záměr č.3/2022 Prodej pozemku
10. Organizační záležitosti

Zdenek Haller
starosta obce

Vyvěšeno: 5.8.2022
Sňato: 15.8.2022

11 05.08.2022 15.08.2022
3 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko 2022

pdfOznámení_o_zveřejnění_Rozp._opatření.pdf

12 29.06.2022 31.12.2022
4 Schválený závěrečný účet Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko 2021

pdfZÁVĚREČNÝ__ÚČET__za_rok_2021_-_SCHVÁLENÝ.pdf

13 29.06.2022 30.06.2023
5 Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu VELKOMEZIŘÍČSKO - BÍTEŠSKO 2021 - 2026

pdfStřednědobý_výhled_rozpočtu_2021-2026_-_schválený.pdf

12 29.06.2022 31.12.2026
6 Rozpočtové opatření 2/2022

pdfRO_2_2022.pdf

12 08.06.2022
7 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou na volební období 2022 – 2026

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou na volební období 2022 – 2026
Zastupitelstvo obce Sklené nad Oslavou na svém zasedání dne 16.5.2022 v souladu s úst. § 67 a § 68 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo počet členů zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou na volební období 2022 - 2026 ve výši 7 členů.
Zdenek Haller – starosta obce v.r.
Obec Sklené nad Oslavou

14 18.05.2022 25.09.2022
8 Schválený závěrečný účet obce, účetní závěrka obce za rok 2021 , Protokol o schválení účetní závěrky a Zpráva o výsledku hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2021

pdfProtokol_o_schválení_účetní_závěrky_a_závěrečného_účtu_za_rok_2021.pdf

pdfSCHVÁLENÝ_ZÁVĚREČNÝ_ÚČET_ZA_ROK_2021.pdf

pdfZpráva_o_přezkoumání_hospodaření_obce_za_rok_2021.pdf

24 17.05.2022
9 Rozpočtové opatření 1/2022

pdfRO_1_2022.pdf

39 16.05.2022
10 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021 a Zpráva o výsledku hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2021

pdfNÁVRH_ZÁVĚREČNÉHO_ÚČTU_ZA_ROK_2021.pdf

pdfVýkaz_pro_hodnocení_plnění_rozpočtu_2021.pdf

pdfZpráva_o_přezkoumání_hospodaření_obce_za_rok_2021.pdf

39 29.04.2022
Archiv úřední desky