Úřední deska

Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR

pdfOznamení_o_době_a_místě_konání_voleb_do_Zastupitelstva_Kraje_Vysočina_a_Senátu_ČR.pdf

8 17.09.2020 12.10.2020
2 Rozpočtové opatření 3/2020

pdfRO_3_2020.pdf

10 17.08.2020
3 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

pdfInfo_o_sídle_a_počtu_vol_okr.pdf

46 16.08.2020 10.10.2020
4 Stanovení minimálního počtu volební komise

pdfStanovení_min._počtu_volební_komise_2020_kraj_a_senát.pdf

50 03.08.2020 04.10.2020
5 Informaci o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko Závěrečného účtu a dalších dokumentů

Informace o zveřejnění Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 jsou zveřejněny na www.mikroregionvmb.cz.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí v kanceláři mikroregionu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, a to v pracovních dnech od 8-00- 12.00hod.

86 18.06.2020
6 Schválený závěrečný účet obce, účetní závěrka obce za rok 2019 a Zpráva o výsledku hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2019

pdfProtokol_o_schválení_účetní_závěrky_a_závěrečného_účtu_za_rok_2019.pdf

pdfSchválený_Závěrečný_účet_za_rok_2019.pdf

pdfZpráva_o_výsledku_hospodaření_obce_Sklené_nad_Oslavou_2019.pdf

124 27.05.2020
7 Rozpočtové opatření 2/2020

pdfRO_2_2020.pdf

100 15.05.2020
8 Návrh závěrečného účtu za rok 2019, Zpráv o výsledku Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko přezkoumání hospodaření za rok 2019, Valná hromada Mikroregionu VMB

pdfZávěrečný_účet_2019_Mikroregionu_VMB-_návrh.pdf

pdfPřezkoumání_hospodaření_Mikroregionu_VMB.pdf

pdfValná_Hromada_Mikroregionu_VMB.pdf

142 31.03.2020
9 Rozpočtové opatření 1/2020

pdfRO_1_2020.pdf

127 20.03.2020
10 Návrh Závěrečného účtu obce Sklené nad Oslavou za rok 2019

pdfNávrh_Závěrečného_účtu_2019.pdf

pdfVýkaz_pro_hodnocení_plnění_rozpočtu_2019_.pdf

142 28.02.2020
Archiv úřední desky