Filtr
Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

pdfStanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

16 4. 2. 2021 19. 2. 2021
2 Záměr č.1/2021 Prodej (směna) majetku obce

pdfZáměr_č._1_2021_Prodej_směna_pozemku.pdf pdfGP_371_52_2020.pdf

17 4. 2. 2021 3. 3. 2021
3 OZV 01 2021 Pobyt

pdfOZV_pobyt_1_2021.pdf

16 3. 2. 2021 19. 2. 2021
4 Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje vysočina 9.2..2021 od 10:00 hod.

pdfPozvánka.pdf

Podkladové materiály na toto jednání naleznete zde.

17 29. 1. 2021 10. 2. 2021
5 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou 3.2.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
Obce Sklené nad Oslavou
konaného 3. 2. 2021 v 19,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Schválení dodatku smlouvy o úvěru
5. Návrh OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu
6. Schválení nabídky na zpracování projektové dokumentace
7. Organizační záležitosti

24 25. 1. 2021 4. 2. 2021