Filtr
Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou 8.1.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva    1 znak
Obce Sklené nad Oslavou
konaného 8. 1. 2020 v 19,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Schválení smlouvy s ZŠ Bory (příspěvek na ples)
5. Návrh OZV o místním poplatku ze psů 1/2020
6. Organizační záležitosti

Zdenek Haller
starosta obce

25 30. 12. 2019 8. 1. 2020
2 OZV 03 2019 Psi

pdfOZV_psi_3_2019.pdf

15 8. 12. 2019 1. 1. 2020
3 OZV 02 2019 Pobyt

pdfozv_pobyt_2_2019.pdf

12 8. 12. 2019 1. 1. 2020
4 OZV 01 2019 Odpady

pdfOZV_odpady_1_2019.pdf

14 8. 12. 2019 1. 1. 2020
5 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou

Obec Sklené nad Oslavou

Sklené nad Oslavou 85, 591 01 Žďár nad Sázavou

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
Obce Sklené nad Oslavou
konaného 6. 12. 2019 v 19,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Schválení ceny vodného a stočného na rok 2020
5. Schválení dodatku smlouvy s Tech.služby Velké Meziříčí (odpady)
6. Schválení dodatku smlouvy s AVE Žďár nad Sázavou (odpady)
7. Schválení smlouvy s obec Bory (příspěvek setkání seniorů)
8. Schválení smlouvy o poskytování hostingových služeb s Alis spol. s.r.o.
9. Schválení Závěrečné zprávy k dotaci Kraje Vysočina (nákup traktoru)
10. Návrh OZV o místním poplatku za komunální odpad
11. OZV - poplatek za užívání veřejného prostranství
12. Návrh OZV o místním poplatku z pobytu
13. Návrh OZV o místním poplatku ze psů
14. Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2020
15. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
16. Organizační záležitosti

Zdenek Haller
starosta obce

Vyvěšeno: 29.11.2019
Sňato: 6.12.2019

19 29. 11. 2019 6. 12. 2019