Filtr
Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Veřejná vyhláška opakované projednávání aktualizace č.4 ZUR - Změna termínu

pdfVeřejná_vyhláška_A4ZUR_změna_termínu.pdf

19 21. 4. 2020 8. 5. 2020
2 Sucho - zákaz rozdělávání ohně

OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6. 4. 2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha.
Na základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Kraje Vysočina ze dne 12. července 2016
č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje") a na základě doporučení odborných orgánů
nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6. 4. 2020 do odvolání.
Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje.
Toto oznámení pozbývá účinnosti dnem vydání oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha.
v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje je v tomto období zakázáno:
- rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
- používání pyrotechnických výrobků,
- používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
- jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.
- spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se
nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti
v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro
bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).
Tento zákaz se vztahuje na místa uvedená v čl. 2 odst. 2, kterými jsou:
- lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
- suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
- plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
- sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.

48 6. 4. 2020 6. 5. 2020
3 Veřejná vyhláška opakované projednávání aktualizace č.4 ZUR

pdfVeřejná_vyhláška_A4ZUR.pdf

16 3. 4. 2020 21. 4. 2020
4 Záměr č.4/2020 Prodej majetku obce

pdfZáměr_č._4_2020_Prodej_pozemku.pdf  pdfsituace_pozemek.pdf

19 2. 4. 2020 20. 4. 2020
5 Zápis dětí do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021

Informace k zápisu dětí do 1 ročníku ZŠ Hany Benešové BORY - ZDE

30 25. 3. 2020 25. 4. 2020