Filtr
Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 14.8.2019 v 19:00 hod.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
obce Sklené nad Oslavou
konaného 14. 8. 2019 v 19,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Schválení Smlouvy o poskytování software formou vzdáleného přístupu Flexi
5. Schválení pořízení software pro evidenci majetku
6. Souhlas s umístěním stavby přípojky NN p.č. 981 a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
7. Územní plán
8. Organizační záležitosti

Zdenek Haller
starosta obce

27 6. 8. 2019 14. 8. 2019
2 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

pdfO_Z_N_Á_M_E_N_Í__Z_A_H_Á_J_E_N_Í__S_T_A_V_E_B_N_Í_H_O__Ř_Í_Z_E_N_Í

,,Rekonstrukce_žst._Sklené_nad_Oslavo".pdf

52 17. 7. 2019 2. 8. 2019
3 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

pdfO_Z_N_Á_M_E_N_Í__Z_A_H_Á_J_E_N_Í__S_T_A_V_E_B_N_Í_H_O__Ř_Í_Z_E_N_Í

,,Rekonstrukce_traťového_úseku_Křížanov-Sklené_nad_Oslavo_(mimo)".pdf

50 17. 7. 2019 2. 8. 2019
4 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí

pdfRozhodnutí_o_prodloužení_platnosti_územního_rozhodnutí Rekonstrukce traťového úseku Křížanov - Sklené nad Oslavou.pdf

65 10. 7. 2019 29. 7. 2019
5 Rozhodnutí povolení kácení mimo les

pdfRozhodnutí_kácení_dřevin_mimo.pdf 

pdfRozhodnutí_kácení_dřevin_žst_1.pdf

66 21. 6. 2019 8. 7. 2019