Filtr
Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Oznámení starosty obce o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dle ustanovení § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu"),tímto svolávám první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021.

Zasedání okrskové volební komise se bude konat:
Ve středu 15.9.2021 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Sklené nad Oslavou.
Účast delegovaných a dojmenovaných členů komiise na této schůzce je nutná!
Podle ustanovení § 14c odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Zdenek Haller v.r., starosta obce

5 12. 9. 2021 16. 9. 2021
2 Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina 14.9.2021 od 10:00 hod.

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 14. září 2021 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Podkladové materiály na toto jednání naleznete zde.

10 3. 9. 2021 14. 9. 2021
3 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou 5.7.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
Obce Sklené nad Oslavou
konaného 5. 7. 2021 v 18,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program jednání:
Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Návrh na poskytnutí peněžitého daru

Zdenek Haller
starosta obce
Vyvěšeno: 27.6.2021
Sňato: 5.7.2021

74 27. 6. 2021 5. 7. 2021
4 Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina 5.7.2021 od 9:00 hod.

Podkladové materiály na toto jednání naleznete ZDE.

47 25. 6. 2021 5. 7. 2021
5 Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina 15.6.2021 od 10:00 hod.

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 15.června 2021 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Podkladové materiály na toto jednání naleznete zde.

57 7. 6. 2021 15. 6. 2021