Filtr
Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina 15.6.2021 od 10:00 hod.

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 15.června 2021 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Podkladové materiály na toto jednání naleznete zde.

11 7. 6. 2021 15. 6. 2021
2 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
Obce Sklené nad Oslavou
konaného 14. 5. 2021 v 18,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Schválení Zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce 2020
5. Schválení Závěrečného účtu obce 2020
6. Schválení Účetní závěrky obce 2020
7. Schválení smlouvy o napojení, spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s GasNet, s.r.o.
8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene s EG.D, a.s. č.1030061118/003
9. Žádost o podporu Linka bezpečí
10. Pořízení kontejnerů
11. Stání pro kontejnery na tříděný odpad
12. Organizační záležitosti

22 6. 5. 2021 15. 5. 2021
3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Daň z nemovitých věcí 2021

pdfVeřejná_vyhláška_- daň_z_nemovitých_věcí.pdf

38 20. 4. 2021 28. 5. 2021
4 Veřejná vyhláška - Oznámení o aktualizaci územně analytických podkladů ORP Velké Meziříčí

pdfOznámení_o_aktualizaci_územně_analytických_podkladů_ORP_Velké_Meziříčí.pdf

49 25. 3. 2021 12. 4. 2021
5 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

pdfVSVAK_Obec_Sklene_nad_Oslavou_00295400_2020.pdf

70 15. 3. 2021 19. 4. 2021