Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024

pdfPRP.pdf