Hlášení místního rozhlasu 13.1.2021

Vážení spoluobčané,
oznamujeme občanům a majitelům objektů v obci Sklené nad Oslavou, že poplatky za komunální odpad na rok 2021 budou vybírány každou středu v úřední hodiny (17:00-19:00). Výše poplatku zůstává stejná a činí za každou osobu 450,- Kč u trvale hlášených osob, u chat, domů a ostatních rekreačních objektů, kde nejsou hlášeny osoby trvale bydlící, 450,- Kč za objekt. Splatnost u trvale bydlících je do konce ledna a u chat, domů a ostatních rekreačních objektů do konce června tohoto roku. Je možnost placení převodem na bankovní účet obce Sklené nad Oslavou č.ú. 10825751/0100, prosím uveďte ve variabilním symbolu či ve zprávě pro příjemce identifikaci objektu. Staré známky na popelnice platí pouze do konce ledna.
Spolu s poplatkem za komunální odpad je vybírán poplatek za každého psa ve výši 100,- Kč.
Obecní úřad žádá o vyplnění registračního listu chovatele psa k zajištění identifikace psa načtením čipu například v případě nálezu, ztrátě, očkování psa, a pod..
Dále oznamujeme, že je vyhotoveno vyúčtování vodného a stočného za rok 2020 a tím je zahájeno i finanční vypořádání přeplatků či doplatků, a výběr záloh na rok 2021.
Ti, co nahlásili emailové adresy, toto vyúčtování s návrhem záloh již obdrželi. Ostatním je k dispozici na obecním úřadě, popřípadě budou zaslány poštou. Doplatky a zálohy je možné a vhodné platit převodem na bankovní účet obce Sklené nad Oslavou č.ú. 10825751/0100, prosím uveďte ve variabilním symbolu číslo které máte ve smlouvě.
Milí občané, aktuální situace v tomto roce nedovoluje uskutečnit tradiční celorepublikovou Tříkrálovou sbírku.
Pokud chcete podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti, můžete zaslat finanční příspěvek na její Tříkrálový účet: 66008822/0800, variabilní symbol: 77706800, nebo využijte další možnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz.
V případě, že chcete přispět na tuto sbírku přece jen do kasičky, je umístěná v úředních hodinách na obecním úřadě ve Skleném nad Oslavou a dále bude ještě možnost přispět do kasičky v otvírací době místního obchodu do 22.1.2021.
Sbírka celkově bude ukončena 24.01.2021.