Aktuální informace pro občany - výskyt koronaviru (SARS-CoV-2)

Vážení spoluobčané,

z důvodu zhoršení epidemiologické situace ve Větrném Jeníkově, a na doporučení a výzvě Krajského úřadu Kraje Vysočina k odpovědnému chování kde doporučuje zejména tato opatření:

- sledovat dle možností aktuální informace o epidemiologické situaci z našeho kraje a z okolí bydliště, dále také z míst, kam cestujeme (příbuzní, výlety, dovolená),

- vyloučit nebo alespoň zásadně omezit, pokud je to možné, pracovní i soukromé cesty do míst, kde byl výskyt onemocnění zaznamenán (i ve stadiu podezření),

- vyvarovat se blízkému kontaktu s osobami, které mají příznaky respiračního onemocnění, byly ve styku s nemocným COVID-19 nebo které navštívily místo výskytu tohoto onemocnění či jsou z jiného důvodu možnými přenašeči,

- důsledně a důkladně si mýt ruce teplou vodou a mýdlem při využívání rizikových míst veřejného prostoru (zejména toalet, po kontaktu rukou se zábradlím, madly, klikami dveří), provádět častější dezinfekce rukou a předmětů, které jsou v častějším kontaktu s větším počtem osob,

- pokud to je možné a přiměřené, upřednostňovat telefonickou, e-mailovou, videokonferenční komunikaci,

- v případě projevů příznaků jakéhokoliv respiračního onemocnění a v případě zvýšené tělesné teploty zůstat doma a telefonicky konzultovat s lékařem,

- podezření na onemocnění COVID-19 nebo významně zvýšené riziko takového onemocnění vyplývající např. z blízkého kontaktu s nakaženou osobou nebo z existence příznaků, dále též případně nařízenou karanténu hlásit neprodleně telefonicky zaměstnavateli,

- při osobní komunikaci zejména s veřejností a externími partnery dodržovat v rámci možností bezpečnou vzdálenost (min. 1,5 až 2 m),

- v rizikových situacích se neostýchat používat roušku jako základního prostředku částečné ochrany vlastní i částečné ochrany osob v okolí.

Tato opatření nejsou povinná, jde o doporučení k odpovědnému chování. Každý z nás nechť průběžně posuzuje rizika a přiměřeně jim čelí, a to jak s ohledem na sebe sama, tak s ohledem na další osoby. Děkuji všem.

Přehled situace ohledně koronaviru a další informace: odkaz ZDE