Hlášení místního rozhlasu 13.7.2018

13.07.2018

Hlášení místního rozhlasu 13.07.2018


Vážení spoluobčané,


oznamujeme, že veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou se bude konat dne 18.07.2018 v 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Sklené nad Oslavou. Pozvánka s programem jednání, je vyvěšena na úřední desce obce Sklené nad Oslavou,


dále


zastupitelstvo obce zvažuje aktualizaci územního plánu Sklené nad Oslavou, předem můžete své opodstatněné návrhy předložit písemně na adresu: Obec Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 85, 59101 a také osobně na obecním úřadě Sklené nad Oslavou do 25.07.2018. Vlastníci pozemků, do žádosti prosím zadejte: - základní údaje o požadovaném záměru - identifikace pozemků obec / katastrální území / parcelní č. / druh pozemku podle katastru nemovitostí / výměra Výčet pozemků lze nahradit přesným zákresem hranice řešené plochy na podkladu katastrální mapy. - údaje o dosavadním využití vymezené plochy


dále


Vás chceme pozvat na kulturní, přátelské večerní posezení, pro děti a dospělé, tento pátek 13.07.2018 od 19:30hod. na místním výletišti.


Zdenek Haller – starosta obce Sklené nad Oslavou

aktuální rok:

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu. Zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko v doručených zprávách.

Dnes je 22. října 2018

Svátek má Sabina


 

© 2010 | www.sklenenadoslavou.cz | www stránky a optimalizace Autugraph, Admin-NG