Úřední deska

Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 25.2.2019 v 18:00 hod.

                       1 znakObec Sklené nad Oslavou

      Sklené nad Oslavou 85, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Sklené nad Oslavou

konaného dne 25. 2. 2018 v 18,00 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

       Zahájení

  1. Určení zapisovatele a ověřovatele
  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
  4. Schválení dodatku číslo 1 k Příkazní smlouvě o vedení účetnictví a mezd číslo MB20180517
  5. Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.ON ,,Sklené n/O,VN28,od p.b.č.164-172,obnova“
  6. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 1.7.2007 (nebezpečné odpady AVE)
  7. Schválení Dodatku č. 3 Kupní smlouvy ze dne 22.1.2007 (separovaný odpad AVE)
  8. Organizační záležitosti

  

 Zdenek Haller - starosta obce

 

15 17.02.2019 26.02.2019
2 Rozpočtové opatření 10/2018

pdfRozpočtové_opatření_č.10.pdf

29 22.12.2018
3 Rozpočet obce Sklené nad Oslavou pro rok 2019

pdfRozpočet_pro_rok_2019.pdf

50 16.12.2018 31.12.2019
4 Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019

pdfKalkulace_cen_pro_vodné_stočné_2019.pdf

51 12.12.2018 31.12.2019
5 Rozpočtové opatření 9/2018

pdfRozpočtové_opatření_č.9.pdf

45 12.11.2018
6 Rozpočtové opatření 8/2018

pdfRozpočtové_opatření_č.8.pdf

48 10.10.2018
7 Výsledek voleb do zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou

pdfPDF

58 06.10.2018
8 ! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ! - obchvat

pdfPDF

58 03.10.2018
9 Rozpočtové opatření 7/2018

pdfRozpočtové opatření č.7  

50 14.07.2018
10 SUCHO - informace obcím

pdfSUCHO - informace obcím

51 13.07.2018
Archiv úřední desky