Hlášení místního rozhlasu 15.10.2018

Vážení spoluobčané,

v průběhu tohoto týdne se v obci budou pohybovat telekomunikační specialisté firmy T-Mobile CZ a.s. a budou Vás informovat o celorepublikovém projektu ,,Zrychlujeme Česko" týkající se modernizace pevných sítí v naší obci." Zároveň budou provádět měření úrovně signálu GSM, na jehož základě proběhne budoucí zlepšení pokrytí v obci a jejím okolí. V případě nabídky jakýchkoliv služeb, kterým nerozumíte, si ve vlastním zájmu nechte čas na rozmyšlenou, popřípadě se poraďte se svými blízkými.

dále

TS Velké Meziříčí upozorňují, že z technických důvodů se páteční svozy domovního odpadu dočasně mohou přesunou do odpoledních, popřípadě až večerních hodin.

dále

Oznamujeme, že pojízdná sběrna nebezpečného odpadu fy. AVE bude v naší obci přistavena tuto středu 17. 10. 2018 od 17:45 – 18:00 hod. (pod hospodou)

Druhy odebíraných odpadů: Automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, olejové filtry, textilie znečištěné ropnými produkty, mořidla, spreje, lednice, televizory, radiopřijímače, ostatní elektronika atd.

Žádáme občany, aby přinášeli odpad až v době svozu, předem děkuji.

dále

Oznamuji, že ve dnech 18 a 19.10.2018 se bude pro zájemce o kominické služby po obci pohybovat kominík pan Limberg z Křižanova.

dále

Lékárna Křižanov oznamuje, že ve čtvrtek 25.10. 2018 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie lékárna uzavřena.

Zdenek Haller – starosta obce Sklené nad Oslavou