Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou 27.5.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Sklené nad Oslavou
konaného 27. 5. 2020 v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Schválení Zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce 2019
5. Schválení Závěrečného účtu obce 2019
6. Schválení Účetní závěrky obce 2019
7. Žádost o podporu Linka bezpečí
8. Záměr č.5 Pronájem pozemku, schválení smlouvy
9. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Cetin a.s. zastoupena firmou Temo-Telekomunikace a.s. č.16010-055830
10. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti s Cetin a.s. a ŘSD s.o. č.12MP-003215
11. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti s Cetin a.s. a ŘSD s.o. č.12MP-003194
12. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti s Cetin a.s. a ŘSD s.o. č.12MP-003216
13. Schválení dodavatele pro projekt stavebních pozemků
14. Návrh smlouvy na zajištění spolufinancování dopravní obslužnosti Kraje Vysočina
15. Návrh smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
16. Schválení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod na pozemku p.č.982
17. Schválení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro č.p.48
18. Pořádání veřejných hromadných kulturních a společenských akcí roku 2020
19. Organizační záležitosti

Zdenek Haller
starosta obce