Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020

pdfKalkulace_VaS.pdf