Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou

Obec Sklené nad Oslavou

Sklené nad Oslavou 85, 591 01 Žďár nad Sázavou

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
Obce Sklené nad Oslavou
konaného 6. 12. 2019 v 19,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Schválení ceny vodného a stočného na rok 2020
5. Schválení dodatku smlouvy s Tech.služby Velké Meziříčí (odpady)
6. Schválení dodatku smlouvy s AVE Žďár nad Sázavou (odpady)
7. Schválení smlouvy s obec Bory (příspěvek setkání seniorů)
8. Schválení smlouvy o poskytování hostingových služeb s Alis spol. s.r.o.
9. Schválení Závěrečné zprávy k dotaci Kraje Vysočina (nákup traktoru)
10. Návrh OZV o místním poplatku za komunální odpad
11. OZV - poplatek za užívání veřejného prostranství
12. Návrh OZV o místním poplatku z pobytu
13. Návrh OZV o místním poplatku ze psů
14. Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2020
15. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
16. Organizační záležitosti

Zdenek Haller
starosta obce

Vyvěšeno: 29.11.2019
Sňato: 6.12.2019