Oznámení o době a místě konání volby do Evropského parlamentu

Oznámení
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, a o změně některých zákonů, ve znění některých předpisů informuje starosta obce:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 24.5.2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 25.5.2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1, je volební místnost na OÚ Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 85, 59101.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


Zdenek Haller
starosta obce