Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ
pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019
V souladu s ustanovením § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých zákonů, se tímto poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků.

takto:

Volební okrsek číslo 1 ve Skleném nad Oslavou v malé zasedací místnosti OÚ Sklené nad Oslavou,
adresou Sklené nad Oslavou 85, 591 01.

Ve Skleném nad Oslavou

Zdenek Haller – starosta obce