Hlášení místního rozhlasu 4.10.2021

Informace pro občany:

  • Pojízdná sběrna nebezpečného odpadu fy AVE bude v naší obci přistavena zítra, v úterý 5.10. 2021 od 17:45 – 18:00 hod. (pod bývalou hospodou).

Žádáme občany, aby přinášeli odpad až v době svozu, děkujeme.
Druhy odebíraných odpadů:
Automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, olejové filtry, textilie znečištěné ropnými produkty, mořidla, spreje, lednice, televizory, radiopřijímače, ostatní elektronika atd.
Nelze odebírat eternit ani dehtovou lepenku.

 

  • Volby do Parlamentu České republiky 8. a 9. října 2021 ve volebním okrsku Sklené nad Oslavou v budově obecního úřadu na č.p. 85 v obci Sklené nad Oslavou.

1. den voleb: pátek 8. října 2021, probíhá hlasování od 14:00 – 22:00 hod.
2. den voleb: sobota 9. října 2021, probíhá hlasování od 8:00 – 14:00 hod.
Právo volit do Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb, tj. 9.října 2021 dosáhl věku nejméně 18 let. Volič je povinen předložit občanský průkaz členovi okrskové volební komise k prokázání totožnosti a státního občanství, pokud odmítne, jedná se o nepřímou překážku ve výkonu volebního práva, která spočívá v neprokázání totožnosti (§ 31 odst. 5 zákona č. 130/2000 Sb.). Takovému voliči nebude umožněno hlasování.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Hlasovací lístky jsou voličům doručeny na adresu místa trvalého pobytu a budou také k dispozici ve všech volebních místnostech, do kterých budou mít občané přístup pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
Vedle běžného hlasování ve volebních místnostech bude mimo jiné umožněno i tzv. drive-in hlasování voličům s nařízenou karanténou, nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním COVID-19. Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Žďár nad Sázavou a pro voliče, kterým byl vydán voličský průkaz, bude umístěno pro hlasování z automobilu dne 6. 10. 2021 od 8.00 do 17.00 hodin v místě rychlobruslařský ovál před zimním stadionem na ulici Jungmannova ve Žďáru nad Sázavou od 7 do 15 hodin. GPS: 49.5705781N, 15.9420875E

  • Občané, kteří ještě nemají kompostéry, si tento kompostér mohou vyzvednout i během voleb v kanceláři obecního úřadu. Popřípadě po dohodě jim bude dovezen domů.
  • Zimní svoz odpadu začal od října. Popelnice jsou tedy vyváženy každý týden.
  • Pozvánka na setkání s vítězem paralympijských her v Tokiu Adamem Peškou. Setkání se uskuteční v sobotu 16.října 2021 na místním výletišti od 13hod.. Všichni jste srdečně zváni.