Informace pro občany 19.7.2021

Vážení spoluobčané,
distributor elektrické energie oznamuje, že zítra 20. července bude prováděn roční odečet elektroměrů v naší obci. Odečty se týkají všech dodavatelů elektrické energie. V případě, že nemůžete ze závažných důvodů měřicí zařízení zpřístupnit, je vhodné zanechat na viditelném místě informaci o stavu elektroměru písemně.


Z důvodu rekonstrukce bude lékárna Křižanov ve dnech
27.7-29.7.2021 uzavřena. V pondělí 26.7. 2021 bude otevřeno pouze do 14,00 hod.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 12.08.2021 od 07:30 do 15:30 hod..
Vypnutá oblast: chaty u Sklenského rybníka.
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení. EG.D, a.s