Tříkrálová sbírka 2021

Milí občané,
aktuální situace v roce 2021 nedovoluje uskutečnit tradiční Tříkrálovou sbírku.
Pokud chcete podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti již dnes, zašlete finanční příspěvek na Tříkrálový
účet: 66008822/0800, variabilní symbol: 77706800
nebo využijte další možnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz
Děkujeme!