Hlášení místního rozhlasu 6.5.2020

Vážení spoluobčané, dnem 5. května 2020 bylo ukončeno období déle trvajícího nadměrného sucha, které vyhlásil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Pominula většina důvodů, které si vyžádaly vydání tohoto omezení.
Pojízdná sběrna nebezpečného odpadu fy. AVE bude v naší obci přistavena v sobotu 9.5.2020 od 10:30 – 10:45 hod. (pod bývalou hospodou)
Žádáme občany, aby přinášeli odpad až v době svozu, děkujeme.
Druhy odebíraných odpadů:
Automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, olejové filtry, textilie znečištěné ropnými produkty, mořidla, spreje, lednice, televizory, radiopřijímače, ostatní elektronika atd.
Nelze odebírat eternit, dehtovou lepenku – tento i stavební odpad se musí řešit individuálně s vlastníkem.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou se uskuteční 27.5.2020 od 19 hodin v zasedací místnosti obce Sklené nad Oslavou. Program jednání bude zveřejněn na úředních deskách obce Sklené nad Oslavou.