Hlášení místního rozhlasu 2.5.2019

Informace pro občany 2.5.2019

 Oznamujeme občanům, že v obci je do naplnění přistaven velkokapacitní kontejner na domovní netříděný odpad.
Do kontejneru prosím nevozte dřevo ani suchou nebo zelenou trávu.
Zeleň ze zahrad a dřevo neukládejte ani do hnědého a černého kontejneru.
Na domácí bioodpad z kuchyní je hnědý kontejner na BIO odpad,nebo si ho každý na svém pozemku zkompostuje.
 Letní svoz popelnic jednou za 14 dní začíná v měsíci květnu!
V pátek 3.května se nebude vyvážet, popelnice budou vyvezeny 10.května a pak vždy po 14 dnech.
 Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat 15.května 2019 v 19,00 hod..
Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce obce.