Povinné informace

 Číslo  Název  Informace
 1.  Oficiální název  Obec Sklené nad Oslavou
 2.  Důvod a způsob založení  Dle zákona č. 128/2000 Sb.
 3.  Organizační struktura  ogranizační struktura
 4.  Kontaktní spojení  kontaktní spojení
 5.

 Případné platby můžete

 poukázat

 10825751/0100 - Komerční banka
 6.  IČO  00295400
 7.  DIČ  Obec není plátcem DPH
 8.

 Rozpočet v tomto a

 předchozím roce

 rozpočty obce
 9.

 Žádosti o informace

 Osobně na obecním úřadě nebo prostřednictvím e-mailu
 10.

 Příjem žádostí 

 a dalších podání

 Osobně na OÚ v úředních hodinách , kontakty

 11.  Opravné prostředky  Osobně na OÚ v úředních hodinách
 12.  Formuláře  Osobně na OÚ v úředních hodinách, formuláře
 13.

 Návody pro řešení 

 nejrůznějších životních 
 situací

 Velké Meziříčí - kontaktní místo SSP: Vyřizování pohřebného při úmrtí v rodině, vyřizování přídavku na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou

pomoc.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby, ŽP a zemědělství

Vyřízení stavebního povolení - stavba RD a garáže; hospodář.budov.

OÚ Sklené nad Oslavou:

Žádosti o kácení stromu 

Vyřízení občanského průkazu:

1. OP - zákonný zástupce dítěte požádá prostřednictvím matričního úřadu ve Velkém Meziříčí o vydání Osvědčení o státním občanství dítěte, nutno předložit 1 fotografii ze současnosti, rodný list dítěte, oddací list rodičů a OP jednoho z rodičů 

K výměně občanského průkazu je třeba předložit:

dosavadní OP, 1x průkazová fotografie ze současné doby, popřípadě

doklady ověřující zápis údajů pokud tyto nejsou vyznačeny v dosavadním OP ( úmrtní list partnera, rozhodnutí o rozvodu, diplom z vysoké školy - originál)

žádosti o cestovní pas vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí

 

Přihlášení k trvalému pobytu:

občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží výpis z listu vlastnictví k nemovitosti, kde se občan přihlašuje, poplatek 50,--

 14.  Nejdůležitější předpisy  vyhlášky

 dokumenty

 15.

 Sazebník úhrad za

 poskytování informací

 
 16.

 Výroční zpráva podle

 zákona č. 106/1999 Sb.

 
 17.  Seznam organizací

 Sbor dobrovolných hasičů

 Obecní knihovna

 

aktuální rok:

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu. Zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko v doručených zprávách.

Dnes je 22. října 2018

Svátek má Sabina


 

© 2010 | www.sklenenadoslavou.cz | www stránky a optimalizace Autugraph, Admin-NG