Filtr
Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Oznámení o době a místě konání volby do Evropského parlamentu

Oznámení
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, a o změně některých zákonů, ve znění některých předpisů informuje starosta obce:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 24.5.2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 25.5.2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1, je volební místnost na OÚ Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 85, 59101.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


Zdenek Haller
starosta obce

81 8. 5. 2019 26. 5. 2019
2 Valná hromada Velkomeziříčsko - Bítešsko

pdfVH_květen.pdf

16 6. 5. 2019 24. 5. 2019
3 Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko

pdfZpráva_o_přezkoumání_hospodaření.pdf

21 6. 5. 2019 24. 5. 2019
4 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 15.5.2019 v 19:00 hod.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Obce Sklené nad Oslavou
konaného 15. 5. 2019 v 19,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Schválení darovací smlouvy Domov Kamélie Křížanov
5. Žádost o příspěvek - Linka bezpečí
6. Souhlas s umístěním stavby – úprava oplocení
7. Smlouva o právu provést stavbu SŽDC s.o.
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB služebnosti se SŽDC s.o.
9. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB s EON Distribuce, a.s. č.:1040015655
10. Schválení proplacení oprav účelových komunikací
11. Schválení Zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce 2018
12. Schválení Závěrečného účtu obce 2018
13. Schválení Účetní závěrky obce 2018
14. Schválení výběru dodavatele komunálního traktoru s příslušenstvím
15. Schválení žádosti o dotaci z OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019
16. Organizační záležitosti

Zdenek Haller
starosta obce

 

29 6. 5. 2019 16. 5. 2019
5 Závěrečný účet Mikroregionu Velkomezičsko - Bítešsko

pdfZávěrečný_účet.pdf

26 6. 5. 2019 24. 5. 2019