Informace pro občany 13.4.2018

14.04.2018

Informace pro občany 13.04.2018


Pojízdná sběrna AVE bude v naší obci přistavena dne:

ve středu 18. 04. 2018 od 17:45 – 18:00 hod.

(pod bývalou hospodou)


Žádáme občany, aby přinášeli odpad až v době svozu, děkuji.

 

Druhy odebíraných odpadů:

Automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, olejové filtry, textilie znečištěné ropnými produkty, mořidla, spreje, lednice, televizory, radiopřijímače, ostatní elektronika atd.

Nelze odebírat eternit, dehtovou lepenku – tento stavební odpad se musí řešit individuálně s vlastníkem.

 

 

 

 zápis dětí do 1. ročníku ve školním roce 1018/2019 proběhne v budově Základní školy Bory v pátek 20. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 a děti, kterým byla v minulém roce odložena školní docházka.

Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

 

Oznamujeme občanům, že bude v obci od 27.04.2018 – do naplnění přistaven velkokapacitní kontejner na domovní netříděný odpad.

Do kontejneru nevozte dřevo ani suchou nebo zelenou trávu.

Na domácí bioodpad je hnědý kontejner na BIO odpad, nebo si ho každý na svém pozemku zkompostuje.

Současně se obracíme na všechny občany a prosíme o důsledné třídění odpadů, na netříděný odpad využívejte zejména vlastní popelnice.

 

 Zeleň ze zahrad a dřevo neukládejte do hnědého ani do černého kontejneru na netříděný domovní odpad, který je určen pro chataře a chalupáře.

 

Pokud bude kontejner plný, odpad uložte do pevných pytlů, které zavažte a uložte u kontejneru.


Prosíme vás také o dodržování toho, že kanalizace není odpadkový koš!

 

Do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět:

• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů apod.

• tuky – fritovací oleje, motorové oleje

• veškeré hygienické potřeby

• léky, chemikálie a další nebezpečné látky

• vypouštět septiky a jímky atd….!

 

Obecní úřad Sklené nad Oslavou.

aktuální rok:

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu. Zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko v doručených zprávách.

Dnes je 23. zaří 2018

Svátek má Berta


 

© 2010 | www.sklenenadoslavou.cz | www stránky a optimalizace Autugraph, Admin-NG