Hlášení místního rozhlasu 17.1.2018

19.01.2018

Vážení spoluobčané,

 

oznamujeme pro občany a majitele objektů v obci Sklené nad Oslavou, že poplatky za komunální odpad na rok 2018 jsou vybírány každou středu v úřední hodiny (17:00-19:00). Výše poplatku činí za každou osobu 450,- Kč u trvale hlášených osob, u chat, domů a ostatních rekreačních objektů, kde nejsou hlášeny osoby trvale bydlící, 450,- Kč za objekt. Splatnost u trvale bydlících je do konce ledna a u chat, domů a ostatních rekreačních objektů do konce června tohoto roku. Je možnost placení převodem na bankovní účet obce Sklené nad Oslavou č.ú. 10825751/0100, prosím uveďte ve variabilním symbolu či ve zprávě pro příjemce identifikaci objektu. Po uhrazení poplatku obdržíte známky na vývoz popelnic, staré známky platí pouze do konce ledna (jedná se o občany trvale hlášené v obci). Spolu s poplatkem za komunální odpad je vybírán poplatek za každého psa ve výši 100,- Kč.


Dále oznamujeme, že je vyhotoveno vyúčtování vodného a stočného za rok 2017 a je zahájeno finanční vypořádání přeplatků, či doplatků. Ti co nahlásili emailové adresy, toto vyúčtování již obdrželi. Ostatním je k dispozici na obecním úřadě, popřípadě budou zaslány poštou.


Dále oznamujeme, starosta obce Sklené nad Oslavou podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky) oznamuje:


1. II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:

v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1, je volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 85, 59101.

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.     

 

4. Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky obdrží volič ve volební místnosti. 5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.


Zdenek Haller 

starosta obce Sklené nad Oslavou

aktuální rok:

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu. Zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko v doručených zprávách.

Dnes je 23. zaří 2018

Svátek má Berta


 

© 2010 | www.sklenenadoslavou.cz | www stránky a optimalizace Autugraph, Admin-NG