Platba za pronájem hrobu v obci Bory

Obec Bory oznamuje, že se platí za pronájem hrobu v obci Bory. Platba je splatná do 31.3.2019. zaplatit lze hotově v kanceláři obce Bory, v úřední dny pondělí, středa od 8.00-11.30-12.30-16.30 nebo na účet obce Bory č. 4200009323/6800, variabilní symbol rodné číslo nájemce hrobu.