Aktuality

Hlášení místního rozhlasu 15.2.2019

Hlášení místního rozhlasu 15.2.2019


Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na Pohádkový karneval, tuto neděli 17.2.2019 od 14:00 hod. v kulturním domě ve Skleném nad Oslavou.
Můžete se těšit na soutěže, hry, sladké odměny, tombolu a občerstvení. K poslechu i k tanci hraje Šafářanka.


Dále oznamuji, že veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou se uskuteční 25.2.2019 od 18:00 hod. v malé zasedací místnosti OÚ. Program jednání bude vyvěšen na úřední desce naší obce.

 

Zdenek Haller – starosta obce
Sklené nad Oslavou

Poplatky 2019

Oznámení

Oznamujeme občanům a majitelům objektů v obci Sklené nad Oslavou, že poplatky za komunální odpad na rok 2019 jsou vybírány každou středu v úřední hodiny (17:00-19:00). Výše poplatku činí za každou osobu 450,- Kč u trvale hlášených osob, u chat, domů a ostatních rekreačních objektů, kde nejsou hlášeny osoby trvale bydlící, 450,- Kč za objekt. Splatnost u trvale bydlících je do konce ledna a u chat, domů a ostatních rekreačních objektů do konce června tohoto roku. Je možnost placení převodem na bankovní účet obce Sklené nad Oslavou č.ú. 10825751/0100, prosím uveďte ve variabilním symbolu či ve zprávě pro příjemce identifikaci objektu. Po uhrazení poplatku obdržíte známky na vývoz popelnic, staré známky platí pouze do konce ledna. Spolu s poplatkem za komunální odpad je vybírán poplatek za každého psa ve výši 100,- Kč.

Dále oznamujeme, že je vyhotoveno vyúčtování vodného a stočného za rok 2018 a je zahájeno finanční vypořádání přeplatků či doplatků, a výběr záloh na rok 2019. Ti, co nahlásili emailové adresy, toto vyúčtování s návrhem záloh již obdrželi. Ostatním je k dispozici na obecním úřadě, popřípadě budou zaslány poštou. Doplatky a zálohy je možné platit převodem na bankovní účet obce Sklené nad Oslavou č.ú. 10825751/0100, prosím uveďte ve variabilním symbolu číslo které máte ve smlouvě.

OÚ Sklené nad Oslavou